සමන්ත බද්ද්‍ර තෙරුන්ගේ උමන්දාව අසපුවේ පාට පාට කෑම මේසය

ඇරයුමක්... තෙරුන්ව මෙලොව හැබැහින් මා දැක නැති නමුදු, දෙදහස් දහහතේ සිට මම ඔහුව සතුටු සිතින් YouTube හරහා වරෙන් වර, මාගේ මවගේ ඕස්ට්‍රේලියානු නිවාඩු කල් වලදී මුණ ගැසුණි. මගේ අඩ නින්දක්…

නිවන කියන ක්ෂිතිජය – The horizon named enlightenment

නිවන කියන ක්ෂිතිජය පසුපස හඹා නොයන්න...වචනයකින් විස්තර කල නොහැකි ධර්මතාවයන් තිබිය හැකි බව සලකා බලන්න...සදාකාලික නිවුනු ගමනක යෙදෙමින් එසේ ධර්මතා පිළිබඳව විමසිලිමත්ව ගමන් කරන්නතම තමන්ගේ අවබෝධ එකිනෙකා සැසඳීම ට භාවිතා…