ආදරණීය ශ්‍රී ලාංකිකයනි, ඔබ හට මාගේ තුටු පඩුරු මෙලෙසින් එවමි

ආදරණීය ශ්‍රී ලාංකිකයනි, මාගේ වසර හතලිහක් වන ජීවිතයේ බහුතරයක් කලක නුදුටු සත්‍යවාදී අවිහිංසාවාදී රට වෙනුවෙන් මහජන කැපවීමක් මා පසුගිය මාස කිහිපය තුල ශ්‍රී ලාංකිකයන්ගෙන් මා දුටුවෙමි. මම මේ භවයේදී මා…

නිවන කියන ක්ෂිතිජය – The horizon named enlightenment

නිවන කියන ක්ෂිතිජය පසුපස හඹා නොයන්න...වචනයකින් විස්තර කල නොහැකි ධර්මතාවයන් තිබිය හැකි බව සලකා බලන්න...සදාකාලික නිවුනු ගමනක යෙදෙමින් එසේ ධර්මතා පිළිබඳව විමසිලිමත්ව ගමන් කරන්නතම තමන්ගේ අවබෝධ එකිනෙකා සැසඳීම ට භාවිතා…